Publicaciones en la fuente Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació