Publicaciones de la editorial Centre d'Estudis Polítics i Socials.