O-TIII.14_50 Self-assembly block-copolymer nanoparticles useful as drug delivery systems

María Violante de Paz Báñez; Elsa Galbis Fuster; N. Guerrero; Ana Alcudia Cruz; Bertrand Lacroix; Juan A. Galbis Pérez

Fuente Nº Citas Fecha Actualización
dialnet002-02-2023
No exiten datos para esta publicación