L’explotació prehistórica dels recursos cuprífers d’illa d'en Colom (Maó, Menorca)

Bartomeu Ramon Llull Estarellas; Laura Perelló Mateo; Marcos Andrés Hunt Ortiz; Damiá Perelló i Fiol; Bartomeu Salvà Simonet

Fuente Nº Citas Fecha Actualización
dialnet102-08-2022
No exiten datos para esta publicación
# Autor
1Bartomeu Ramon Llull Estarellas
2Laura Perelló Mateo
3Marcos Andrés Hunt Ortiz
4Damiá Perelló i Fiol
5Bartomeu Salvà Simonet