The cross, the sword and the altar: Christian imagery in Exeter Riddle 55

Mercedes Salvador Bello

Fuente Nº Citas Fecha Actualización
dialnet003-01-2022
No exiten datos para esta publicación