Minimal cooperation in polarizationless P systems with active membranes

Luis Valencia Cabrera; David Orellana Martín; Agustín Riscos Núñez; Mario de Jesús Pérez Jiménez

Fuente Nº Citas Fecha Actualización
dialnet007-03-2023
No exiten datos para esta publicación