Rehabilitation of domestic architecture in Sevilla. A study of building systems and characterization of the horizontal structure

Carmen Rodríguez-Liñán; María Jesús Morales Conde; Filomena Pérez-Gálvez

Fuente Nº Citas Fecha Actualización
dialnet002-05-2023
No exiten datos para esta publicación