La formació, la rehabilitació i les noves modalitats turístiques: III Jornades de Geografia del Turisme: Palma, 28, 29 i 30 d'octubre de 1993

Tipo: Libro
ISBN: 84-7632-227-5
Total de publicaciones: 1